kolaż naczelników

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)

Termin szkolenia: 6 – 15 maja 2016 r.

Szkolenie dla osób niezakwalifikowanych na pierwszy termin
Rozpoczęcie szkolenia: 6 maja 2016 r. o godzinie 17:00
Miejsce szkolenia: ul. Sportowa 20
Limit miejsc na szkolenie: 20 osób

Rozkład zajęć

Warunki przyjęcia na szkolenie zostały określone w Systemie szkolenia członków ochotniczych straż pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych:
1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat
2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych
3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczych Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy
6. zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków OSP wg. programu z 2015 roku lub wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2016 r.

Informacji związanych z organizacją szkoleń udziela kpt. Bernard Baran i kpt. Damian Łojek pod nr tel. 17 2761001 wew. 203. lub wew. 213.