kolaż szkol podstawowe

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. – Aktualizacja

Karta skierowania – Grupa 2

Warunki przyjęcia na szkolenie określone zostały w Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzonych w 2015 roku przez Komendanta Głównego PSP.

Szkolenie rozpocznie się 20 września 2018 r. o godzinie 1730.

Szkolenie teoretyczne odbędzie się w formie e-learning. Szczegółowe zasady zostaną omówione na pierwszym spotkaniu.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65lat,
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz należy wypełnić (elektronicznie do 20 września 2018 r.)

Limit osób przewidzianych do przeszkolenia: 40 osób.

Data egzaminu teoretycznego: 19 października 2018 r. o godzinie 1715.

Data egzaminu praktycznego: 24 listopada 2018 r. o godzinie 900.

Umundurowanie: Ubranie koszarowe podczas wykładów, ubranie specjalne podczas zajęć praktycznych.

Harmonogram Szkolenia

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Informacji związanych z organizacją szkoleń udziela st. kpt. Damian Łojek pod nr tel. 17 27 61 001 wew. 213 lub 534 300 924.