kolaż szkol kierowców

Szkolenia OSP na rok 2019

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (Dowódców OSP), Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (Dowódców OSP)

Szkolenie rozpocznie się 15 marca 2019 r. o godzinie 1715. w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 1. skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział  w działaniach ratowniczych” z 2015 r;
 2. wiek – nie przekroczone 65 lat;
 3. minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 4. potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według ” Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.
 5. Badania lekarskie obowiązujące na czas trwania szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy – tylko elektronicznie (do 11 marca 2019 r.)

Karta Skierowania – wydrukować, wypełnić oraz potwierdzić we właściwym urzędzie gminy

Termin składania dokumentów: 11 marca 2019 r.

Limit osób przewidzianych do przeszkolenia: 40 osób.

Data egzaminu: 24 marca 2019 r. o godzinie 1000.

Umundurowanie: Ubranie koszarowe podczas wykładów, ubranie specjalne podczas zajęć praktycznych.

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Szkolenie rozpocznie się 5 kwietnia 2019 r. o godzinie 1715. w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie.

 1. skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział  w działaniach ratowniczych” z 2015 r;
 2. wiek – nie przekroczone 65 lat;
 3. prawo jazdy co najmniej kat. B;
 4. potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według ” Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.
 5. Badania lekarskie obowiązujące na czas trwania szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy – tylko elektronicznie (do 29 marca 2019 r.)

Karta Skierowania – wydrukować, wypełnić oraz potwierdzić we właściwym urzędzie gminy

Termin składania dokumentów: 29 marca 2019 r.

Limit osób przewidzianych do przeszkolenia: 40 osób.

Data egzaminu: 13 kwietnia 2019 r. o godzinie 1000.

Umundurowanie: Ubranie koszarowe podczas wykładów, ubranie specjalne podczas zajęć praktycznych.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Szkolenie rozpocznie się 1 lipca 2019 r. o godzinie 1730.

Szkolenie teoretyczne odbędzie się w formie e-learning. Szczegółowe zasady zostaną omówione na pierwszym spotkaniu.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 1. skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział  w działaniach ratowniczych” z 2015 r;
 2. wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone  65 lat;
 3. Badania lekarskie obowiązujące na czas trwania szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy – tylko elektronicznie (do 24 czerwca 2019 r.)

Karta Skierowania – wydrukować, wypełnić oraz potwierdzić we właściwym urzędzie gminy

Termin składania dokumentów: 2 września 2019 r.

Limit osób przewidzianych do przeszkolenia: 40 osób.

Data egzaminu teoretycznego: 6 września 2019 r. o godzinie 1715.

Data egzaminu praktycznego: 19 października 2019 r. o godzinie 900.

Umundurowanie: Ubranie koszarowe podczas wykładów, ubranie specjalne podczas zajęć praktycznych.

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

 

Informacji związanych z organizacją szkoleń udziela st. kpt. Mazur Piotr oraz st. kpt. Damian Łojek pod nr tel. 17 27 61 001 wew. 301 lub 534 300 924.