4-001

Narada roczna 2015

W dniu 6 marca 2015 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie zorganizowana została narada roczna, podczas której podsumowano działalność komendy za 2014 r.

Strażaków strzyżowskiej komendy swoją obecnością zaszczycili:
nadbryg. Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie,
Jacek Boho – Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego
nadkom. Zenon Wierzchowski – Komendant Powiatowy Policji
w Strzyżowie,
Mariusz Kawa – Burmistrz Strzyżowa,
Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec,
Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec,
Jan Ziarnik – Wójt Gminy Frysztak,
Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa,
Prezes ZOP ZOSP RP w Strzyżowie – dh Marek Śliwiński
oraz Prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP w osobach: dh Marek Jurzysta, dh Stanisław Krochmal, dh Tomasz Garncarski.

Po przywitaniu zaproszonych gości Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie st.bryg. Piotr Rędziniak przedstawił sprawozdanie z prowadzonych działań i zrealizowanych zamierzeń komendy w 2014 r. Na zakończenie swego przemówienia komendant złożył podziękowania wszystkim, którzy wspierali realizowane przez KP PSP
w Strzyżowie działania na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu strzyżowskiego.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, kierując ciepłe słowa podziękowania za trud służby dla strażaków strzyżowskiej komendy. Naradę zakończył swoim wystąpieniem Podkarpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Bogdan Kuliga dziękując wszystkim zgromadzonym za dobrą współpracę, strażakom za wysiłek i poświęcenie dla służby za okres ubiegłego roku.

« 1 z 9 »