Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

SPECJALISTA
kpt. inż. Bernard Baran
tel. (17) 276-10-01, wew. 203

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie