Kierownictwo

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
PSP W STRZYŻOWIE
st. kpt. mgr inż. Piotr Mazur
tel. (17) 276-10-01, wew. 301

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
PSP W STRZYŻOWIE
st. kpt. mgr inż. Damian Łojek
tel. (17) 276-10-01, wew. 213

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie