Kierownictwo

 

strzyzow_01-200x300

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie
bryg. mgr inż. Rafał Rutyna

Z-ca Komendanta

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie
bryg. mgr inż.Marek Rysz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie