Wszystkie wpisy, których autorem jest kppspstrzyzow

Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach – część praktyczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie informuje, że część praktyczna Szkolenia strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2015 r. na zbiorniku wodnym w miejscowości Strzegocice.

Czytaj dalej Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach – część praktyczna

Doskonalenie zawodowe z ratownictwa lodowego

Zasady organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym opracowane w lipcu 2013 roku w Warszawie określają m.in. zakres podstawowy działań prowadzonych na wodzie a także wchodzące w jego skład działania na lodzie. Jest on realizowany przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze w Polsce oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG, które zadeklarowały w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji tych zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia. Warto dodać, iż docelowo działania z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym realizować mają wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG.

Czytaj dalej Doskonalenie zawodowe z ratownictwa lodowego