Wszystkie wpisy, których autorem jest kppspstrzyzow

Doskonalenie zawodowe z ratownictwa lodowego

Zasady organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym opracowane w lipcu 2013 roku w Warszawie określają m.in. zakres podstawowy działań prowadzonych na wodzie a także wchodzące w jego skład działania na lodzie. Jest on realizowany przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze w Polsce oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG, które zadeklarowały w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji tych zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia. Warto dodać, iż docelowo działania z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym realizować mają wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG.

Czytaj dalej Doskonalenie zawodowe z ratownictwa lodowego