Archiwum kategorii: Aktualności

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu
www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną
https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną
https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcie: wim.mil.pl

Dofinansowanie dla wszystkich jednostek OSP w powiecie strzyżowskim

7 października w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie zostały wręczone promesy wraz z podpisanymi umowami na dotację dla wszystkich jednostek OSP.

Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jednostki ochotniczych straży pożarnych mogły w bieżącym roku ubiegać się o środki finansowe z przeznaczeniem na zadania związane z przedsięwzięciami w zakresie:

  • krzewienia sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwijanie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • działań oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Promesy na kwotę 290 tys. zł. odebrało z rąk komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie bryg. Rafała Rutyny 58 prezesów ochotniczych straży pożarnych powiatu strzyżowskiego.

 

Opracował: st.bryg. Marek Rysz, KP PSP Strzyżów
Zdjęcia: st.kpt. Damian Łojek, KP PSP Strzyżów

 

Czytaj dalej Dofinansowanie dla wszystkich jednostek OSP w powiecie strzyżowskim