Markuszowa - wyróżn

Ćwiczenia „Wielka Woda”

W dniu 12.05.2015 r. w miejscowości Markuszowa odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu powiatu strzyżowskiego pod kryptonimem „Wielka Woda”.

Celem ćwiczenia było dostarczenie jak największej ilości wody w określonym czasie na dużą odległość. Teren ćwiczeń został podzielony na dwa odcinki bojowe. Pierwszy odcinek w składzie OSP Niebylec, OSP Kalembina, OSP Lubla, OSP Jawornik oraz OSP Konieczkowa pod dowództwem mł. kpt. Artura Żmudzińskiego miał wykonać to zadanie przy pomocy dowożenia wody. Drugi odcinek w składzie OSP Glinik Dolny, OSP Wyżne, OSP Baryczka, OSP Twierdza i JRG Strzyżów dowodzony przez mł. kpt. Arkadiusza Poźniaka wykonywał to założenie metodą przepompowywania wody. Całość ćwiczeń nadzorował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Rędziniak, jego zastępca bryg. Marek Rysz, dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz kadra dowódczo-sztabowa Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

« 1 z 28 »

Polecamy również relację z ćwiczeń ze strony Strzyżów998.