I

Dofinansowanie dla wszystkich jednostek OSP w powiecie strzyżowskim

7 października w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie zostały wręczone promesy wraz z podpisanymi umowami na dotację dla wszystkich jednostek OSP.

Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jednostki ochotniczych straży pożarnych mogły w bieżącym roku ubiegać się o środki finansowe z przeznaczeniem na zadania związane z przedsięwzięciami w zakresie:

  • krzewienia sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwijanie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • działań oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Promesy na kwotę 290 tys. zł. odebrało z rąk komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie bryg. Rafała Rutyny 58 prezesów ochotniczych straży pożarnych powiatu strzyżowskiego.

 

Opracował: st.bryg. Marek Rysz, KP PSP Strzyżów
Zdjęcia: st.kpt. Damian Łojek, KP PSP Strzyżów