1-001

Doskonalenie zawodowe z ratownictwa lodowego

Zasady organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym opracowane w lipcu 2013 roku w Warszawie określają m.in. zakres podstawowy działań prowadzonych na wodzie a także wchodzące w jego skład działania na lodzie. Jest on realizowany przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze w Polsce oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG, które zadeklarowały w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji tych zadań według posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych i wyszkolenia. Warto dodać, iż docelowo działania z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym realizować mają wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG.

Z tego powodu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie zorganizowała doskonalenie zawodowe
z ratownictwa lodowego, które odbyło się w dniach 6 i 7 lutego 2015 roku. Wzięło w nim udział 40 druhów – po czterech z każdej jednostki OSP włączonej do KSRG z terenu powiatu strzyżowskiego. Wchodzi ono w skład kompleksowego szkolenia z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym dla jednostek OSP z KSRG, które realizowane będzie w późniejszych miesiącach.

Pierwszego dnia szkolenia w Komendzie Powiatowej PSP
w Strzyżowie druhowie zapoznawali się z wiedzą teoretyczną na temat właściwości fizycznych lodu, organizacji i bezpieczeństwa akcji ratowniczej na lodzie, wyposażenia i sprzętu używanego w ratownictwie lodowym, a także z przydatnymi ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zachowania się na lodzie czy wskazówkami jak się zachować kiedy pod kimś załamał się lód.

Część praktyczna doskonalenia przeprowadzona przez instruktorów z KP PSP w Strzyżowie szkolenia odbywała się w sobotę 7 lutego 2015 roku na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Łętownia. Druhowie mieli do dyspozycji ogrzany namiot, w którym mogli przebrać się przed i po ćwiczeniach w specjalistyczny sprzęt, a także napić się ciepłych napojów. Ćwiczenia przeprowadzane były na lodzie oraz w wykonanym  przeręblu, dzięki czemu dobrze oddawały rzeczywiste warunki prowadzonych działań ratowniczych. Składały się one z trzech bloków tematycznych:

  • zapoznanie się ze środowiskiem lodowym (przemieszczanie się po lodzie, czołganie się, turlanie, samodzielne wychodzenie
    z przerębla bez i przy użyciu specjalistycznego sprzętu),
  • akcje ratownicze indywidualne (rzucanie z brzegu rzutką ratowniczą do poszkodowanego, wykorzystanie koła ratunkowego, węża strażackiego i drabiny nasadkowej),
  • akcje ratownicze zespołowe z użyciem sań lodowych.
« 1 z 23 »