P1180164

Dzień Strażaka w Strzyżowie

12 maja 2017  r. w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie miały miejsce obchody Dnia Strażaka. Uroczysty apel poprzedzony był Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Strzyżowie. Ze względu na warunki atmosferyczne zbiórka odbyła się na garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Obchody dnia strażaka uświetnili swoją obecnością:

 1. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Andrzej Babiec
 2. Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie – st. bryg. w st. spocz. Bogusław Broda
 3. Komendant Miejski PSP w Krośnie – st. bryg. Mariusz Bieńczak
 4. Zastępca Komendanta Powiatowy PSP w Brzozowie – bryg. Marek Ziobro
 5. Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie – mł. insp. Paweł Owiński
 6. Sekretarz Powiatu Strzyżowieskiego – Jacek Boho
 7. Radny Powiatu Strzyżowskiego, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Bogdan Żybura
 8. Burmistrz Strzyżowa, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie – Mariusz Kawa
 9. Wójt Gminy Niebylec – Zbigniew Korab
 10. Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
 11. Wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik
 12. Kapelan Powiatowy Strzyżowskich Strażaków – ks. Bogusław Bogaczewicz
 13. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Strzyżów – Marta Utnicka
 14. Prezes Firmy OPTeam S. A. – Wacław Szary
 15. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Krzysztof Piękoś
 16. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów – Piotr Szetela
 17. Właściciel Firmy Wędliniarskiej „Marek Leśniak” – Marek Leśniak
 18. Włąściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WENTA – Jan Wnęk
 19. Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska – w Strzyżowie – Paweł Siuta
 20. Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski – Janusz Ziobro
 21. Wiceprzewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie – asp. sztab. w st. spocz. Wiesław Zagórski
 22. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Mościskach – płk. Jurij Błaguta

 

Po złożeniu meldunku przez Dowódcę uroczystości o gotowości, Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz odegraniu hymnu, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie, st. bryg. Piotr Rędziniak. W swoim przemówieniu powitał zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.

Następnie wręczono przyznane z okazji Dnia Strażaka odznaczenia resortowe i nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz złożono życzenia.

Odznaczeniami i medalami wyróżnione zostały następujące osoby:

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:

 • kpt. Krystian Pająk

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • mł. asp. Marcin Słowik
 • mł. ogn. Adami Jodłowski
 • sekc. Arkadiusz Cyran

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • stopień kapitana otrzymali
  • mł. kpt. Krystian Pająk
  • mł. kpt. Artur Żmudziński
 • stopień aspiranta:
  • mł. asp. Jerzy Basamiania
 • stopień młodszego ogniomistrza
  • st. sekc. Adam Jodłowski

Ponadto podczas uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 6 maja 2017r. w Warszawie, na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana awansowany został mł. asp. Artur Szegda – strażak z naszej komendy.

 Gratulujemy odznaczonym i awansowanym kolegom.

W dalszej części, głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli również listy gratulacyjne na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie.

Na zakończenie Pan Komendant Powiatowy podziękował wszystkim obecnym gościom za udział w uroczystości Dnia Strażaka i zaprosił na tradycyjną strażacką grochówkę.

« 1 z 18 »