Elektroniczna skrzynka podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMENDY POWIATOWEJ PSP W STRZYŻOWIE

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku  wymaga założenia
i posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe” będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aby skorzystać z  Elektronicznej Skrzynki Podawczej proszę kliknąć na poniższe logo:

epuap

 

 

 

 

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie