Dowódca jednostki

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
PSP W STRZYŻOWIE
mł. bryg. mgr inż. Piotr Mazur
tel. (17) 276-10-01, wew. 301

 

 

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie