Koordynator ds. w zakresie dostępności

Koordynatorem ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie jest: 

 asp. mgr inż. Sławomir Pałucki

Telefon: (17) 27 61 001

Email: kpstrzyzow@podkarpacie.straz.pl

 

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie