IMG_0366

Narada Naczelników OSP

W dniu 15 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło się spotkanie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu strzyżowskiego.

Celem spotkania było omówienie spraw bieżących. Między innymi:

  1. System Szkolenia OSP wraz z przedstawieniem harmonogramu szkoleń.
  2. Wypracowanie sposobu przeprowadzenia testu w komorze dymowej dla druhów OSP.
  3. Omówienie zasad współdziałania Straży Pożarnej z Biurem Ochrony Rządu w zakresie zabezpieczenia osób podlegających ochronie.
  4. Omówienie zasad przeprowadzenia szkolenia „Akademia Hipotermii”.
  5. Omówienie zasad przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej.
  6. Omówienie ćwiczeń powiatowych „Strzyżów 2016”.
  7. Omówienie sposobu prowadzenia dokumentacji przez naczelników.

W naradzie uczestniczyli:

  1. bryg. Piotr Rędziniak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

kpt. Damian Łojek – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

druh Kazimierz Stadnicki – Ochotnicza Straż Pożarnej w Gliniku Dolnym

druh Ryszard Nieroda – Ochotnicza Straż Pożarnej w Pstrągowej Dolnej

druh Rafał Borkowski – Ochotnicza Straż Pożarnej w Wiśniowej

druh Piotr Śliwa – Ochotnicza Straż Pożarnej we Frysztaku

druh Piotr Pawłowski – Ochotnicza Straż Pożarnej w Godowej Dolnej

druh Piotr Pitera – Ochotnicza Straż Pożarnej w Jaworniku

druh Rafał Dziugan – Ochotnicza Straż Pożarnej w Konieczkowej

druh Paweł Wcisło – Ochotnicza Straż Pożarnej w Niebylcu

druh Jan Tecza – Ochotnicza Straż Pożarnej w Kalembinie

druh Tomasz Pitera – Ochotnicza Straż Pożarnej w Lutczy

druh Łukasz Krzanowski – Ochotnicza Straż Pożarnej w Czudcu

IMG_0368
« 2 z 6 »