Opinie

Wniosek o wydanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej niezbędnej z uwagi na wymagania przepisów prawnych. 

 

W oparciu o art. 23 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 1499 ze zm.), czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii.

wniosek o wydanie opinii z zakresu ochr. ppoż.

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie