IMG_1855

Podpisanie umów w ramach programu „Mały Strażak”

28 września 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło się spotkanie celem której było podpisanie umów w ramach programu „Mały Strażak”, w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. W ramach programu jednostki mogły ubiegać się dofinansowanie w formie dotacji na zakup sprzętu i umundurowania w kwocie nie wyższej niż 15.000,00 zł.

W spotkaniu udział wzięli Pan Adam Skiba Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Pan Adam Skiba Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim wystąpieniu przedstawił ramy programu, podsumował ilość złożonych wniosków oraz podał wartość całego zadania. Podziękował również wszystkim osobą zaangażowanych przy realizacji projektu na każdym jego etapie.

Z terenu powiatu strzyżowskiego umowy podpisało 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Kalembina, Godowa Dolna, Twierdza, Czudec, Widacz, Wiśniowa, Tułkowice, Glinik Dolny, Szufnarowa, Lubla, Glinik Charzewski, Gogołów, Wysoka Strzyżowska Górna, Stępina, Pułanki, Konieczkowa, Jawornik, Strzyżów, Łętownia, Żyznów, Glinik Średni.

Opracowanie: st. kpt. Damian Łojek, KP PSP Strzyżów
Zdjęcia: mł. bryg. Robert Ciołkosz, KP PSP Strzyżów