Narada 2015 - 3

Podsumowanie roku 2015 w KP PSP w Strzyżowie

W dniu 3 marca  2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyła się narada roczna na której podsumowana została działalność Komendy za rok 2015.

W naradzie udział wzięli:

bryg. Jan Ziobro – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie

Marek Jurzysta – Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu

Robert Godek – Starosta Strzyżowski

Waldemar Góra – Z-ca Burmistrza Strzyżowa

Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec

Jan Ziarnik – Wójt Gminy Frysztak

Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec

Jacek Rybczyk – Sekretarz Gminy Wiśniowa

Józef Dziadzio – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Strzyżowskiego

Marek Śliwiński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie, Radny Powiatu Strzyżowskiego

Tomasz Garncarski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Frysztaku oraz Przewodniczący Komisji Finansowej Rady Powiatu Strzyżowskiego

Adam Błądziński – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niebylcu

nadkom. Zenon Wierzchowski – Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie

Andrzej Modliszewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów

Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie

bryg. Marek Rysz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie

kpt. Piotr Mazur – Dowódca JRG PSP Strzyżów

bryg. Wiesław Sypień – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego w KP PSP Strzyżów

kpt. Paweł Ruszel – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP Strzyżów

Jako pierwszy głos zabrał st. bryg. Piotr Rędziniak. Po przywitaniu przybyłych gości przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy w zakresie organizacyjnym i finansowym. Następnie bryg. Marek Rysz przedstawił sprawozdanie  z działalności operacyjnej, kontrolno-rozpoznawczej i sportowej.

Po zakończeniu prezentacji glos zabrał Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jan Ziobro oraz zaproszeni goście.

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie st. bryg. Piotr Rędziniak podziękował wszystkim za współpracę oraz okazaną pomocy przy realizacji założonych celów w 2015 r. oraz zapewnił kontynuowanie dalszej współpracy.

Narada 2015 - 10
« 1 z 10 »