kolaż szkol podstawowe

Szkolenia OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie ogłasza nabór na szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

W celu uzupełniania wyszkolenia dla członków Ochotniczych Straży pożarnych zorganizowane zostaną następujące szkolenia:

1. Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych wg programu z 17 listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Komendy – link

– wydrukowanie oraz dostarczenie, do tutejszej komendy, potwierdzonego skierowania wraz z załącznikami do 15 maja 2017 r.

– wiek od 18 do 65 lat

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych

– prawo jazdy co najmniej ka. B

– potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem z 2006 roku.

Rozpoczęcie szkolenia odbędzie się tutejszej komendzie o 17 maja 2017 r. o godzinie 17:00

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie w późniejszym terminie

2. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Część II wg programu z 11 maja 2006 r..

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Komendy – link

– wydrukowanie oraz dostarczenie, do tutejszej komendy, potwierdzonego skierowania wraz z załącznikami do 18 maja 2017 r.

– wiek od 18 do 65 lat

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych

– potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP część I lub równorzędne

Rozpoczęcie szkolenia odbędzie się tutejszej komendzie o 22 maja 2017 r. o godzinie 17:00

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie w późniejszym terminie

3.  Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego  dla strażaków ratowników OSP wg programu z 11 maja 2006 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Komendy – link

– wydrukowanie oraz dostarczenie, do tutejszej komendy, potwierdzonego skierowania wraz z załącznikami do 1 czerwca 2017 r.

– wiek od 18 do 65 lat

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych

– potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP – jednoetapowo lub potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP część II

Rozpoczęcie szkolenia odbędzie się tutejszej komendzie o 8 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie w późniejszym terminie

4. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych wg programu z 17 listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Komendy – link

– wydrukowanie oraz dostarczenie, do tutejszej komendy, potwierdzonego skierowania wraz z załącznikami do 18 maja 2017 r.

– wiek od 18 do 65 lat

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych

Rozpoczęcie szkolenia odbędzie się tutejszej komendzie o 23 maja 2017 r. o godzinie 17:00

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie w późniejszym terminie

Uwagi!

Część teoretyczna szkolenia podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych wg programu z 17 listopada 2015 r. odbędzie się w formie e-learning-owej. W dniu 23 maja odbędzie się spotkanie organizacyjne.