kolaż szkol kierowców

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Termin szkolenia: 15 – 18 października 2020 r.

Termin dostarczenia dokumentów 12 października 2020 r.

Rozpoczęcie szkolenia: 15 października 2020 r. o godzinie 17:00

Miejsce szkolenia: ul. Sportowa 20

Limit miejsc na szkolenie: 40 osób 

  1. skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział  w działaniach ratowniczych” z 2015 r;
  2. wiek – nie przekroczone 65 lat;
  3. prawo jazdy co najmniej kat. B;
  4. potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według ” Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.
  5. Badania lekarskie obowiązujące na czas trwania szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy – tylko elektronicznie (do 12 października 2020 r.)

Karta Skierowania – wydrukować, wypełnić oraz potwierdzić we właściwym urzędzie gminy

 

Informacji związanych z organizacją szkoleń udziela kpt. Marcin Bieszczad pod nr tel. 17 2761001 wew. 203.
szkolenia@kppspstrzyzow.pl