kolaż szkol kierowców

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Termin szkolenia: 15 – 17 maja 2015 r.

Termin dostarczenia dokumentów 12 maja 2015 r.

Rozpoczęcie szkolenia: 15 maja 2015 r. o godzinie 17:00

Miejsce szkolenia: ul. Sportowa 20

Limit miejsc na szkolenie: 40 osób (po 4 osoby z jednostki OSP włączonej do KSRG)

Warunki przyjęcia na szkolenie zostaly określone w Systemie szkolenia członków ochotniczych straż pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczych Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy
  5. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne
  6. zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań
  7. prawo jazdy wymaganej kategorii

Po rejestracji elektronicznej zostanie wygenerowana karta skierowania którą należy wydrukować, opieczętować oraz dostarczyć wraz z kompletem załączników do Komendy Powiatowej PSP w Strzyżowie.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Osoba w dniu rozpoczęcia szkolenie powinna zapoznać się z materiałami dotyczącymi szkolenia oraz zaliczyć test wiedzy. Materiały szkoleniowe, które będą obowiązywać, znajdują się na Platformie Edukacyjnej pod adresem internetowym www.platforma.wint.pl/strona-glowna.html.

Informacji związanych z organizacją szkoleń udziela mł. kpt. Bernard Baran i kpt. Damian Łojek pod nr tel. 17 2761001 wew. 203.