kolaż naczelników

Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych 

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie

Krzysztof Bożek Żyznów OSP
Mateusz Cierpiał Glinik Charzewski OSP
Łukasz Cynarski Zawadka OSP
Paweł Dereś Pułanki OSP
Dawid Dziadosz Żarnowa OSP
Michał Gierlak Wyżne OSP
Krzysztof Hart Wysoka Górna OSP
Dariusz Kisielewicz Żyznów OSP
Karol Misztal Gwoździanka  OSP
Mieczysław Moskwa Godowa Górna OSP
Mateusz Moskwa Zaborów OSP
Piotr Pawłowski Godowa Dolna OSP
Adam Pietrasz Lutcza OSP
Krzysztof Piękoś Żarnowa OSP
Piotr Pitera Jawornik OSP
Piotr Podsiadło Wysoka Dolna OSP
Kacper Sieczkowski Godowa Górna OSP
Stanisław Stasiowski Glinik Charzewski OSP
Krzysztof Turoń Jawornik OSP
Paweł Wcisło Niebylec OSP

Rozkład zajęć

Termin szkolenia: 25 – 27 czerwiec 2016 r.

Termin dostarczenia dokumentów: 20 czerwiec 2016 r.

Rozpoczęcie szkolenia: 25 czerwiec 2016 r. o godzinie 9:00

Miejsce szkolenia: ul. Sportowa 20
Limit miejsc na szkolenie: 20 osób

Warunki przyjęcia na szkolenie zostały określone w Programie Szkolenia Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych.

1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat
2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych
3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczych Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy
5. zaświadczenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym OSP wg. programu z 2015 roku lub wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2006 r.

Formularz zgłoszeniowy

Informacji związanych z organizacją szkoleń udziela kpt. Bernard Baran i kpt. Damian Łojek pod nr tel. 17 2761001 wew. 203. lub wew. 213.