kolaż szkol podstawowe

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Warunki przyjęcia na szkolenie określone zostały w Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzonych w 2015 roku przez Komendanta Głównego PSP.

Szkolenie teoretyczne odbędzie się w formie e-learning. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną szkolenie spotkanie organizacyjne nie odbędzie się.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65lat,
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy.

Osoby kierowane na szkolenie powinny się zarejestrować elektronicznie oraz przesłać na adres szkolenia@kppspstrzyzow.pl wygenerowany plik zgłoszenia (Nazwa pliku „Nazwisko_Imię.pfd”).

W zwrotnej informacji kandydat otrzyma potwierdzeni o zakwalifikowaniu oraz kody dostępu do platformy e-learning.

Formularz zgłoszeniowy

Z uwagi na brak możliwości organizacji spotkania nabór na szkolenie jest ciągły do daty ogłoszenia terminu egzaminu teoretycznego lub wyczerpania liczby miejsc. (limit 40 osób)

Karta skierowania

Wypełnioną kartę skierowania oraz pozostałe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu teoretycznego.

Egzamin teoretyczny odbędzie się najwcześniej 9 października 2020 r. (Dokładny termin zostanie podany na 7 dni wcześniej na stronie oraz w korespondencji elektronicznej)

Szczegóły dotyczące części praktycznej zostaną przekazana w późniejszym terminie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Informacji związanych z organizacją szkoleń udziela kpt. Marcin Bieszczad pod nr tel. 17 27 61 001 wew. 203 lub 880 419 945.