SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP – EGZAMIN

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie informuje, że egzamin praktyczny Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (OSPP/9/2017/22) odbędzie się 29 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00.

Miejsce: Plac wewnętrzny Komendy Powiatowej PSS w Strzyżowie.

Uwagi: Osoby podchodzące do egzaminu powinny wstawić się w kompletnym umundurowaniu specjalnym.