kolaż szkol podstawowe

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Warunki przyjęcia na szkolenie określone zostały w Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzonych w 2015 roku przez Komendanta Głównego PSP.

Szkolenie rozpocznie się 9 września 2016 r. o godzinie 1700.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65lat,
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz należy wypełnić, wydrukować, potwierdzić w Urzędzie Gminy oraz dostarczyć wraz z załącznikami do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie do 2 września 2016 r. Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie ogłoszona 3 września 2016 r.

Limit osób przewidzianych do przeszkolenia: 40 osób.

Data egzaminu: 8 październik 2016 r. o godzinie 900.

Umundurowanie: Ubranie koszarowe podczas wykładów, ubranie specjalne podczas zajęć praktycznych.

Harmonogram Szkolenia

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Informacji związanych z organizacją szkoleń udziela kpt. Bernard Baran i kpt. Damian Łojek pod nr tel. 17 2761001 wew. 203 i 213.