kolaż rat techniczne

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

Aktualizacja

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie organizuje Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 13 listopad 2015 r. o godzinie 18:00

Lista osób zakwalifikowanych

Miejsce rozpoczęcia szkolenia: Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie, ul. Sportowa 20

Czas trwania szkolenia: 13-15 listopada 2015 r.

13 listopad 2015 r godzina 18:00 – Zajęcia teoretyczne – obowiązuje ubranie koszarowe

14 listopad 2015 r. godzina do ustalenia – Zajęcia praktyczne – obowiązuje ubranie specjalne

15 listopada 2015 r. godzina do ustalenia – Egzamin – obowiązuje ubranie specjalne

Warunki przyjęcia na szkolenie określone zostały w Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzonych w 2006 roku przez Komendanta Głównego PSP, tj:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  5. zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP jeśli kandydat ukończył ww. szkolenie w innej jednostce organizacyjnej,
  6. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz należy wypełnić, wydrukować, potwierdzić w Urzędzie Gminy oraz dostarczyć do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie do 9 listopada 2015 r. Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie ogłoszona 10 listopada 2015 r.

Ze względu na ograniczone możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wykładowców/instruktorów maksymalna liczba uczestników szkolenia to 60 osób (decyduje termin dostarczenia dokumentów).

Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest odbycie kursu z zakresu ratownictwa technicznego znajdującego się na Platformie Edukacyjnej pod adresem internetowym www.platforma.wint.pl.

Kody do szkoleń

Sprawę prowadzi kpt. Łojek Damian.