Wydział organizacyjno-kwatermistrzowski

NACZELNIK WYDZIAŁU
bryg.  mgr inż. Wiesław Sypień
tel. (17) 276-10-01, wew. 207

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
mł. bryg. mgr Robert Ciołkosz
tel. (17) 276-10-01, wew.203

STARSZY SPECJALISTA
mł. bryg. mgr Dariusz Pilch
tel. (17) 276-10-01, wew. 208

TECHNIK
mgr Elżbieta Fortuna-Banaś
tel. (17) 276-10-01, wew.205

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie