Związek emerytów i rencistów

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
działający przy KP PSP w Strzyżowie

Skład osobowy  Zarządu Koła Związku w Strzyżowie
Prezes – Antoni Iskrzycki
Wiceprezes – Wiesław Zagórski
Wiceprezes – Aleksander Szypuła
Sekretarz – Kazimierz Stadnicki
Skarbnik – Kazimierz Półzięć
Członek – Antoni Sitek
Członek – Ryszard Ćwiertniewicz

Komisja Rewizyjna Koła Związku w Strzyżowie
Przewodniczący – Wiesław Godek
Sekretarz – Mirosław Roguski
Członek – Stanisław Bosek

Delegaci na Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku w Rzeszowie
z Koła Związku w Strzyżowie

Jan Drążek

Oficjalna strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie